Ime:      Lozinka:   
Hal E-Bank WEB rešenje u narednom periodu biće dostupno isključivo za rad pravnih lica. Korisnički nalozi fizičkih lica migrirani su na novo rešenje, WEB2.0, kome možete pristupiti preko link-a: https://ebankweb.kombank.com/web2